Célba ért a Ferenc pápa egyházreformjáról szóló magyarországi felmérés

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát vette át a szinodális kutatás eredményeit összefoglaló kiadványt, nyomtatott és digitális változatban.

2023 őszén, a szinodalitásról szóló szinódus első ülésszakával párhuzamosan a Megújul.hu szerkesztősége lehetőséget biztosított arra, hogy a téma iránt érdeklődők elmondhassák a véleményüket, megoszthassák tapasztalataikat a katolikus egyház megújításának folyamatáról, valamint arról is visszajelzést adjanak, hogy eddig mennyire volt lehetőségük, szándékuk részt venni ebben a világméretű párbeszédben.

Több mint 2200 válaszadó kapcsolódott be a kutatásba, amelynek eredményéről az ide kattintva elérhető cikkben számoltunk be. A kezdeményezők fontosnak tartották, hogy a közvélemény tájékoztatása mellett közvetlenül is eljuttassák a társadalom tagjai – többségében katolikus hívek – üzeneteit az egyházi döntéshozókhoz. Ezért angol nyelven megkapták a vatikáni munkatársak a visszajelzéseket összefoglaló prezentációt, a magyarországi katolikus vezetők részéről pedig Hortobágyi T. Cirill bencés elöljáró, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagja vette át Gégény Istvántól, a Szemlélek Alapítvány elnökétől a felmérés nyomtatott kiadványát.

A 70 oldalas dokumentum szöveges elemzés és infografikák mellett 516 olyan véleményt is tartalmaz, amely által a válaszadók – Ferenc pápa buzdításához csatlakozva – saját egyházálmukat fogalmazták meg.

A keresztény civil szervezet vezetője egy pendrive formájában digitálisan is átadta az említett írott és vizuális anyagokat, az adathordozón megtalálható továbbá egy szinodális prezentáció és a szinódus első ülésszakát felvezető, több ezer fiatal részvételével Rómában tartott „Together” program kétnyelvű videós összefoglalója.

A pannonhalmi bencés közösség eddig is aktívan bekapcsolódott a szinodális folyamatba – 2022-ben kifejezetten ebben a témában szerveztek teológiai konferenciát, amelyen részt vett és előadást tartott Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára is.

A szerzetesi vezető és a laikus teológus egyetértettek abban, hogy

szükség van a hívek és az egyházi elöljárók közötti párbeszéd, együttműködés fejlesztésére,

ez vezet el ugyanis a szinodalitás megvalósulásához: egymás figyelmes meghallgatása, megértése által az egyháztagok együtthaladásához.