Ferenc pápa felhívására szinodális 
egyházzá válni – erről szól ez az oldal

Szinodalitás Magazin

Szinkronban a reménnyel – plenáris ülést tartottak az európai egyházi vezetők

Belgrádban tartották az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) idei plenáris közgyűlését, amelyről Német László érsek, a szervezet alelnöke tájékoztatta a Megújul szerkesztőségét.

„Az egyház számomra olyan, mint a családom” – egy szinodális plébánián jártunk

Vannak, akik még mindig nem akarnak tudomást venni a szinodalitásról, és vannak, akik konkrét lépéseket tesznek, úgy ahogy maga Ferenc pápa kérte. Íme egy magyar példa a cselekedetek szintjén.

Dr. Fodor Réka misszionárius: Ne csak halat adjunk, hanem hálót is

Ahogy sokan ismerik, Afréka több, mint 180 mélyszegénységben élő afrikai gyermeknek biztosít tanulási lehetőséget. Név szerint ismeri mindegyik diákot. A napról napra híresebb Afréka Alapítványról maga a missziós orvos mesélt nekünk.

Mit jelent a szinodalitás?

Ha ismeretlenül hangzik a fogalom, nem meglepő: az egész nyugati keresztény világ – köztük Magyarország – társadalmai ezekben az években fedezik fel, ízlelgetik azt a kifejezést, amelynek jelentése a keleti kereszténység számára jól ismert szemlélet és gyakorlat.

A szinodalitás tükörfordítással „zsinatiságot” jelent, és ebből már felismerhető, hogy valamiféle közösségi dologról, gondolatok megosztásáról van szó.

A szinodalitás Ferenc pápa egyházfői szolgálatának központi hívószavává vált, és az egyházi szervezet és az egyházi gondolkodásmód átformálását jelenti a klerikális, felülről diktált, előíró módszertan felől a párbeszéden, egymás meghallgatásán alapuló, ténylegesen közösségi egyházkormányzás felé.

Ez a megújulás nem jelent demokratizálódást, hiszen a döntéseket továbbra is a felszentelt pásztorok hozzák majd meg, de minden megkeresztelt egyháztag szavának meghallgatására törekedve.

A szinodalitás nem jelenti a katolikus tanítás újraírását sem: ez a remélt változás a szívekben, fejekben való fejlődési folyamatként értelmezhető, amely a hitélet aktivitását, egyben a kereszténység megélésének hitelességét eredményezheti.

A szinodalitás valóra váltásának céljával hirdette meg Ferenc pápa a 2021-2024 közötti szinodális folyamatot, amely a helyi kisközösségek, a hívek véleményének összegyűjtésével kezdődött, majd nemzeti, később kontinentális szinten folytatódott, hogy két vatikáni ülésszakon, 2023 októberében, majd 2024 októberében a szinodalitásról szóló Szinódus tagjai fogalmazzanak meg tanácsokat, fejlesztési javaslatokat Ferenc pápa számára.

A szinodalitás maga is egy fejlődő fogalom: azt fogja jelenteni, amit megvalósítunk belőle. Élet van benne.

„A szinódus párbeszéd a megkereszteltek között, az Egyház tagjai között az Egyház életéről, a világgal folytatott párbeszédről, az emberiséget ma érintő problémákról.”

– Ferenc pápa

A megujul.hu nagyköveteinek köszöntője

Dr. Német László
a Belgrádi Főegyházmegye érseke,
a szinodalitásról szóló szinódus tagja

Ez a meghívás mindenkinek szól

“Megszokott látvány a templomtorony a legtöbb településen, szoktunk látni keresztet falon, nyakláncon… Hozzászoktunk, hogy az egyház jelen van valahol, körülöttünk. De vajon mit kezdjünk vele? Benne vagyunk-e? Ideje feltenni olyan fontos kérdéseket, hogy kik azok a katolikusok, miként vagyunk mi egyház, vajon nem váltunk-e némely szokások rabjává, képesek vagyunk-e utat mutatni a toronyirányt haladni vágyóknak?

A szinodalitást – ahogy magát a szó jelentését – még tanuljuk, ízlelgetjük, de a szándék világos: ideje van a szívünk mélyén sokasodó fontos kérdések megfogalmazásának, a közös válaszkeresésnek, leginkább az együtthaladásnak. A megujul.hu honlap azért jött létre, hogy a Ferenc pápa által kezdeményezett világméretű párbeszédnek, egymás meghallgatásának hasznos eszköze legyen, s hírt adjon mindarról a sok lelki kincsről, ami beszélgetéseink, válaszkeresésünk során felszínre kerül. Ebből az együtthaladásból senki nincs kizárva: bárki hozzátehet, rákérdezhet, javasolhat.

Mindenkit buzdítok, aki erre a honlapra ellátogat, hogy tájékozódjon, kérdezzen, szóljon hozzá, legyen a megújulás helyi apostola. Formáljuk együtt a jövő egyházát!”

Prof. Dr. Csiszár Klára
pasztorálteológus, tanszékvezető professzor,
a szinodalitásról szóló szinódus szakértője

Újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban! (Ef 4,23)

„Nem tudjuk még pontosan, mit hoznak a következő hónapok, évek, de azt biztos, hogy fontos hittapasztalatok, Isten-élmények, egyházzal kapcsolatos vélemények, gondolatok kerülnek felszínre, amelyek kétségtelenül már ma elkezdik formálni a jövő kereszténységét. Egy olyan térré szeretne változni az egyház ebben a megújulásban, ahol az ember fellélegezhet, fejlődhet és megtalálhatja azokat az útmutatókat, melyek segítségével saját maga és rábízottjai számára jó döntéseket tud hozni. Ebből a kalandos közös utazásból ki lehet ugyan maradni, de nem érdemes.

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy megoszthassuk mi is az egyház fejlődésével, a krisztusi örömhír tolmácsolásával kapcsolatos vágyainkat, kérdéseinket, és bekapcsolódhassunk abba a szinodális megújulási folyamatba, ami immár két éve tart, és egy újabb fontos állomáshoz érkezik.”

Fohász a jövő egyházáért

Fiatal szívű Jézus,
eléd hozzuk annak vágyát és reményét,
hogy új lendületet adhatsz az egyháznak,
kaput tárva a fiatalok számára
a szinodalitásról szóló szinódushoz való csatlakozás felé.

Segíts nekünk kereső szívükhöz társulva olyan utat találni,
ahol választ kaphatnak aggodalmaikra, vágyaikra,
küzdelmeikre és sebeikre.

Szeretnénk, ha több szóhoz jutnának Egyházadban
az evangélium örömhírének hirdetésében,
nyitottan a Szentlélek szavának felismerésére.

Taníts bennünket, hogyan kísérjük, vezessük őket,
szabadon hagyva számukra annak lehetőségét,
hogy kreatívan, merészen új ösvényeket fedezzenek fel.

Ajándékozd nekünk annak kegyelmét,
hogy osztozni tudjunk velük az életben,
ünneplésben, éneklésben,
és odafigyeljünk hiteles vallomásaikra.

Segíts, hogy minden velük való közösségi találkozásunk során
úgy érezzük, az élet Istenével találkozunk.

Ámen!

Az ima eredeti, angol nyelvű szövege itt érhető el.

Egyházálmok

Te milyennek látod a jövő Egyházát? Miben van szüksége változásra? Mire fektetnél nagyobb hangsúlyt, annak érdekében, hogy még több emberhez elérjenek tanításai? Írd meg nekünk ötleteit, véleményed. Mondd el röviden, neked mi az Egyház álmod?

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

 • Lányiné Verók Tünde

  Szerintem, mindent az alapoknál kell kezdeni. Olyan egyházi vezetőket kellene kitanítani, akik valóban elkötelezettek Isten és Jézus Krisztus iránt! Már a felekezetek középiskoláiban érthető, világos útmutatást kellene adni a jövő egyházi vezetőinek. Nem egyszerű a feladat, hiszen ma is tele van korrupt, önző, pedofil, politikának behódolt stb. egyházi személyekkel. Meg kell tisztítani az egyházakat ezektől a hiteltelen emberektől. Ne felejtsük el, hogy ők lennének Isten földi képviselői.

 • István

  Szeretném, ha az Egyház nem a korszellemnek akarna megfelelni, hanem Krisztusnak. Ha a Szentírás egzakt tartalmát nem kezdenénk el átértelmezgetni. Ami nem szerepel a Szentírásban ill. nem következik egyenesen és közvetlenül belőle, azok számomra indiferensek, hacsak nem àllnak ellentétben az Írással, mert akkor nem támogatható törekvések. Az Egyház NEM demokratikus, NEM alulról szerveződő, hanem felülről, Istentől! Az Egyház nem tömegigényt és nem a vágyainkat, izlésünket hivatott kielégíteni!

 • Huszár Katalin

  Azt gondolom, messze a legnagyobb gond az egyházakkal a HITELESSÉG. Szinte már közhely, hogy az egyházak előszeretettel takargatják a tagjaik által elkövetett bűneiket. Ez praktikusan minden egyházra vonatkozik. A külvilágnak minden esetben a sokszor ájtatos, nyilvánvalóan álságos, álszent stb. arcukat mutatják, ami nyilvánvaló, hogy ellenérzést vált ki minden gondolkodó emberből. Vagyis az "álom" egy olyan közösség, amely nem fél ezeket feltárni és kezelni.

 • Kubingerné Mária

  Olyan Egyház az álmom, ahol a szeretet uralkodik. Ahol az arra rátermett embereket szentelik pappá és csak azokat. Ahol nem csak egyedülálló fiatalember, hanem az elkötelezett családapa is felszentelt pap lehet. Ahol a püspök nem lehet embertelen! Ahol senki nem lehet pap olyan alapon "ha nincs ló, jó a szamár is! A plébániák legyenek szeretetközösségek! Krisztus éljen az egyházban!

„Az emberek befogadóbb egyházra vágynak, egyhangú kérés a nők aktívabb bevonása.”

– Nathalie Becquart szerzetesnővér, a szinódus altitkára

A szinódus magyar résztvevői

Összesen hét személy képviseli a magyar nemzetet, ami hazánk méretéhez, lélekszámához, vallási jelentőségéhez képest kimagaslóan magas szám.

A résztvevő tagok és szakértők teljes listája a szinódus központi oldalán érhető el.

A görögkatolikus kánonjogász professzor Szabó Péter a szinódust előkészítő Teológiai Bizottság tagja, szakértői résztvevő.

A magyarországi római katolikusok közösségét Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke képviseli.

Mellette hivatalból meghívást kapott Kocsis Fülöp a görögkatolikusok képviseletében.

Szinódusi tag Német László belgrádi érsek, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke. Ő a megujul.hu egyik nagykövete.

Kezdeményezésünk másik nagykövete az erdélyi születésű Csiszár Klára pasztorálteológia-professzor, a Linzi Katolikus Egyetem tanára. Ő szakértőként vesz részt a szinóduson.

Romániát hivatalosan a Gyulafehérvári Főegyházmegye vezetője, Kovács Gergely érsek képviseli.

Pápai meghívás alapján vesz részt a szinóduson Pál József Csaba temesvári püspök.

„Az egyház jelenlegi szerkezete bizonyos értelemben egy régebbi korszak maradványa. Új struktúrákra van szükség, új módon kell egyháznak lennünk ahhoz, hogy közvetíteni tudjuk azt az üzenetet, ami már ki lett nyilatkoztatva, ám szükség van rá, hogy napjaink korszerű kontextusában adjuk tovább. A szinodális folyamat mutatja meg számunkra, hogyan tudjuk ezt megtenni.”

– Austen Ivereigh, a pápa életrajzírója, a szinódus szakértői résztvevője

Ajánlott honlapok:

Megújul.hu plakát színes

Nyomtatható plakát letöltése

Ha szeretnéd te is népszerűsíteni a szinodális folyamatot és a Megújul.hu oldalt saját közösségedben, akkor töltsd le A/4 plakátunkat színes vagy fekete-fehér verzióban!

Maradjunk kapcsolatban!

Kérdésed merült fel, vagy megosztanád velünk gondolataidat?

Várjuk leveled az alábbi űrlapon keresztül!

  Kövesd a szinódus eseményeit, értesülj első kézből a szinodális folyamat aktualitásairól!

  Iratkozz fel hírlevelünkre!