Van kedved újjászületni?

Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke beiktatása óta különleges figyelemmel szervezi és gondozza azokat a közösségeket, amelyek a hívők életének fontos sarokkövei. Idén nagyböjtben lelki délutánokra hívja az egyházközösség tagjait.

Miközben Ferenc pápa az egész világegyházban meghirdette a megújulás szükségességét, néhány egyházmegyében gőzerővel folyik a jövő egyházának építése.

A megújulásra minden szinten szükség van, és a legjobb út kétségtelenül az, ha szembenézünk a problémákkal és közösen, a párbeszédet hangsúlyozva haladunk a megoldások felé.

A Pécsi Egyházmegye Felföldi László püspök vezetésével egy ideje már élen jár a közösségi programok szervezésében, emellett a nyitottság és az elfogadás gyakorlásában is – összhangban a Ferenc pápa által szorgalmazott szinodalitással.

A jó gyakorlatok bemutatása és továbbadása kiemelten fontos a világegyház fejlődése szempontjából. A megújulás egyik területe az Isten népének „átfogó (kezdeti és folyamatos) képzésének szükségessége”, mellyel a Szinódus munkadokumentuma is részletesen foglalkozik. A Pécsi Egyházmegye főpásztora már püspöki szolgálata kezdetén elindított olyan férfitalálkozókat, amelyek alkalmával a férfi lét és a családi élet kihívásaiból származó, sokszor jelentős nehézségek kérdéseivel foglalkoznak a résztvevők. A találkozók célja figyelmet fordítani a férfiak, az apák kulcsfontosságú szerepére a családok egészsége és vallási élete megteremtésében.

A harmadik éve megrendezésre kerülő összejöveteleket minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri, a keresztény testvérfelekezetek férfi tagjai is előszeretettel látogatják a programokat.

„Legyen a szívünkben mindig egy szelet tápláló kenyér” – mondta beiktatásakor Felföldi László, akinek püspöki szolgálata megkezdése óta ez a kenyér szemmel láthatóan tovább szaporodott. A Pécsi Egyházmegye programjaira rendszeresen nagy számú érdeklődő jön el, nemcsak a hívek közül. Ilyen az „Újjá kell születnetek!” (vö. Jn 3,7) mottóval meghirdetett 2024-es programsorozat is, amely a 2023 nagyböjtjében megkezdett lelkiségi délutánok hagyományát követi.

A pécsi püspök büszkén vallja az alábbi videóüzenetben, hogy a tavaly először megtartott intenzív lelki gyakorlatra sok egyházközségből szép számban érkeztek a hívek, ezért most kibővítette a kezdeményezés időtartamát. Az eseménysorozat február 17-én vette kezdetét: 11 helyszínen szombaton és vasárnap 14:30 és 19:00 óra között várják az érdeklődőket, a híveket közös töltekezésre. A fő témák: a családi élet, a család hitélete, közösségi valósága.

A program keretében a lelkigyakorlatos előadásokon túl elmélkedéseken, illetve szentmisén vehetnek részt az érdeklődők, továbbá minden helyszínen Felföldi László főpásztori üzenettel fordul a hívekhez, közösségekhez. Az elmélkedéseket és az előadásokat az egyházmegye papjai, illetve világi meghívott szakemberek tartják. A programot püspöki szentmise zárja. Az egyes helyszíneken folyamatos gyónási lehetőséget biztosítanak.

A nagyböjti lelki délutánok sorozata remek példa arra, hogyan lehet

olyan összejöveteleket tartani, melyek kiemelt célja az együttműködés és a párbeszéd lehetőségének biztosítása az egyház minden tagja számára,

ezzel is segítve a világegyház megújulási folyamatát.

(Forrás: Pécsi Egyházmegye)