Visszaélések, botrányok, háborúk – nem hunyhatunk szemet felettük

Súlyos témák is előkerülnek a vatikáni megbeszéléseken.

Bár némely sajtómunkás részéről elégedetlenség érzékelhető a szinódus történéseinek visszafogott kommunikációja kapcsán, valójában nagyon is sokat tesz a Vatikán azért, hogy rendszeresen és a részletekbe bepillantást engedve kaphasson képet a társadalom a tanácskozásokról: az internet segítségével az élő sajtóbeszélgetésekbe akár a világ másik feléről is be lehet kapcsolódni. Az alkalmanként jelen lévő néhány szinódusi tag sajátos színt ad ezeknek a kérdezz-felelek programoknak, miközben kétségkívül számos felmerülő dilemmára nem érkezik szalagcímbe illő reakció. Hogy jól van-e így, azt az idő is segít majd felismerni, de láthatóan komoly igyekezet húzódik meg a rendszeres, majdnem naponta tartott sajtótájékoztatók megszervezése mögött.

Október 11-én például mikrofon elé ült az a Luca Casarini civil aktivista, aki polgári engedetlensége miatt összeütközésbe került a hatóságokkal, miután a mediterrán térségben emberi életeket mentett a tengeren csakhogy azok az „életek” Afrika felől indultak Európába, illegálisan, migrációs céllal. Az, hogy Ferenc pápa őt is meghívta a szinódusra szakértő résztvevőnek, igenis elérte a médiamunkások ingerküszöbét.

Luca Casarini a sajtóbeszélgetésen

S bár kapott néhány érdekes kérdést a sajtóbeszélgetésen, nem Casarini volt a fókuszban, hanem az a tény, hogy

a szinódus résztvevői ráfordultak a kellemetlen témákra: egyházi személyek által elkövetett abúzusok, az azok következtében kialakuló botrányok, napjaink háborúi (Ukrajna, Afrika, arab világ), klímaváltozás, melegek az egyházban, a virtuális világ veszélyei.

Utóbbi téma kapcsán az internet által kínált lehetőségekről, tehát a pozitív oldalról is eszmét cseréltek a szinódusi tagok.

Kiderült, hogy Ferenc pápa aznap a Szent Márta Házban szegényeket hívott meg ebédlőasztalához, a korábban már szóba került látható, tettekben megnyilvánuló szeretet szép példájaként.

A szintén szinódusi tag kanadai Gérald Cyprien Lacroix bíboros részvételével zajló sajtóeseményen elhangzott, hogy a tanácskozások során visszatekintettek a Together programra és a Taizéi Közösség ezzel kapcsolatos tapasztalataira, szükségesnek látják az egyház nyelvezetének aktualizálását, az újságírók által rendre napirenden tartott LMBTQ+ témában pedig nagy szükség lenne a távolról ítélkezés helyett az érintett személyek elkísérésére, a velük való találkozások számának növelésére, a megértésre.

Lacroix bíboros a sajtóbeszélgetésen

A nők egyházban betöltött szerepének perspektívái kapcsán az előbbi témához is kapcsolódóan – az fogalmazódott meg, hogy

nem választhatják el Isten népének tagjait egymástól a nemi identitások. Ennek érzékeltetéseként a korábbi „szinódusi atyák” szóhasználat immár „szinódusi atyák és anyák” formulára módosult.

A most zajló szinódus kapott egy szép párhuzamot azáltal, hogy október 11-én ünnepli a katolikus egyház Szent XXIII. János pápát, a II. Vatikáni Zsinat elindítóját. Lacroix bíboros szerint prófétai küldetést teljesített: Ő is azon fáradozott, hogy az egyház ne távolodjon el a valóságtól.