Új módon vagyunk egyház

Megtartották az utolsó idei szinódusi sajtóbeszélgetést.

Tikos. Bizalmas. Ez a két kifejezés vezette fel az október 27-én a média képviselői számára szervezett tájékoztató eseményt. Arra utalt e szavakkal Paolo Ruffini, a szinódus Tájékoztatási Bizottságának vezetője, hogy péntek este kapják meg a szinódus szavazati joggal rendelkező tagjai az összefoglaló jelentés tervezetét angol és olasz nyelven, amelyet szombaton 15:30-ig tanulmányozhatnak. Aznap délután megkezdődik a véglegesítési eljárás, praktikusan egy titkos szavazás, s az, hogy mi szerepel a dokumentumban, egészen addig bizalmas, amíg – várhatóan szombaton este – nyilvánosságra hozzák az úgynevezett „Synthesis Report” dokumentumot. Százával érkeztek észrevételek, amelyek mindegyikét figyelembe veszik a szerkesztők, így várhatóan nagyon árnyalt összefoglaló jelentés készülhet el hamarosan.

Paolo Ruffini

Nem feledkeztek meg a megszólalók arról, hogy Ferenc pápa erre a péntekre böjti napot hirdetett a világban zajló háborúskodás megszűnéséért – emlékeztettek, hogy soha nem fáradhatunk bele a békéért való imába.

A 2024 októberére tervezett második szinódusi ülésszakra vonatkozóan a résztvevők több javaslatot is tettek, amelyek nehezen hozhatók összhangba, de ugyancsak mindet megfontolják majd a szervezők. Tarthatna némelyek szerint 4 helyett 3 hétig az újabb tanácskozás, de legyen benne több csoportbeszélgetés, több idő az elmélkedésre, személyes feldolgozásra, szabad programra. Praktikus ötletként értékelte a szinódus főtitkársága, hogy

készülhetne tömörített változat is majd az összefoglaló jelentésből, amelyet akár fiatalok, akár az egyházhoz nem tartozó érdeklődők is könnyen befogadhatnak.

Várhatóan születni fog ilyen kivonat is.

Maria Ignazia Angelini

Ezúttal is érkeztek vendégek a sajtóbeszélgetésre. Az olasz származású Maria Ignazia Angelini szerzetesnővér meglepődött, hogy őt is meghívták a szinódusra, hiszen monostorban él, nem szokott ilyen találkozókon részt venni, táblagépet sem használt eddig. Azért örült az invitálásnak, mert úgy érzi,

a világegyházban a monasztikus életszemlélet mintha háttérbe szorult volna,

most viszont az ő hangjára is kíváncsi volt a szinódus közössége.

Timothy Radcliffe

– Nagyon fontos a jó kapcsolat a médiával, ezért is örülök, hogy Önök itt vannak – fogalmazott Timothy Radcliffe brit domonkos szerzetespap. Szerinte rendkívüli mértékű változás zajlott le a mostani szinódus megszervezése során, hiszen a korábbi három hasonló eseményen mindannyian egy nagy előadóteremben ültek, egymás hátát nézték, és a hozzá hasonló, nem püspöki résztvevőknek a „fejfedősök” mögött, a leghátsó szektorban jutott hely. A korábbi szinódusokra jellemző előre megírt felszólalások helyét most átvették a személyes hangvételű, közvetlen beszédek.

– Úgy érzékelem, túl sok várakozás irányul e szinódus kapcsán a feltételezett változásokra. Pedig a lényeg a tanuláson, a közös döntéshozatalon van, és épp csak a kezdetén vagyunk ennek a folyamatnak – ismételte meg korábbi szinódusi tagok hasonló szempontját a világhírű prédikátor. Elmondta, hogy ő

mindhárom korábbi szinóduson szavazhatott, holott nem püspök, tehát nem ezen a tanácskozáson fordul elő ilyesmi először.

Alois Löser

Alois Löser, a franciaországi Taizéi Közösség elöljárója Ferenc pápa meghívására, különleges vendégként, az ökumené képviselőjeként volt jelen a szinóduson. Úgy gondolja, nem kell a mostani összejöveteltől a felekezetek közötti párbeszéd kapcsán radikális változást elvárni, miután a II. Vatikáni Zsinat rátette a katolikus egyházat arra az ösvényre, amelyen tovább kell haladni.

– Új módon vagyunk egyház. Ott láttuk az ökumenikus nyitottság szép jeleit a szeptember 30-án tartott imaesten, amelybe sok fiatal is bevonódott. Ezek

a fiatalok megértésre vágynak,

hogy tisztelettel forduljunk hozzájuk – mondta. Szerinte az egyház jövője ökumenikus szempontból a sokféleség lehető legegyszerűbb megélése.