Most kezdődik a szinodális folyamat legizgalmasabb szakasza

Legalábbis Mario Grech főtitkár szerint. Minden vatikáni szem a világ katolikusaira szegeződik, az övék pedig azokra, akik vagy bevonják őket a közös párbeszédbe, vagy nem.

Október 28-án jelentős késéssel kezdődött az esti órákra tervezett, végül éjszakába nyúló sajtóbeszélgetés a szentszéki médiaközpontban. Előtte órákon keresztül olvasták fel az egy hónapos tanácskozás összefoglaló jelentését (Synthesis Report), amelyet aztán a média munkatársai is megkaptak, a szavazási részeredményekkel együtt. Mivel csúcsra járatódott az információáramlás ezen a szombat éjjelen, nehéz volt követni, mi is történik valójában, mit nevezhetünk eredménynek, leginkább pedig hogyan tovább, szinodális folyamat.

– Dehogy ért véget, most kezdődik igazán – fogalmazott Grech bíboros bevezető szavaiban, arra utalva, hogy a szervezők szándéka szerint az idei és jövő évre tervezett ülésszakok között visszakerül a labda a „feladókhoz”, a katolikus egyház helyi közösségeihez. Az ő dolguk lesz a következő egy év során átolvasni, kielemezni mindazt, ami a közel félezer szinódusi résztvevő rengeteg beszélgetéséből kimenetként megfogalmazódott. – Azt halljuk-e vissza, amit valóban üzentünk, amit szeretnénk, amit problémának tartunk – segítette az ide kattintva angol nyelven elérhető dokumentum feldolgozását a főtitkár.

A The Tablet munkatársa tette fel talán a leghasznosabb kérdést ezen a késői órán. Arról érdeklődött,

miként szavatolható, hogy a helyi közösségek tényleg érdemben be lesznek vonva a kiértékelésbe, tényleg odafigyelnek majd a szavukra,

valóban visszajut a második ülésszak résztvevőihez 2024 októberére minden érdemi reakció.

Mario Grech úgy látja: annyira nagy lelkesedés tapasztalható a szinódusi résztvevők körében, hogy nem is lehetne másként. Márpedig a brit újságíró nem a magánvéleményét, hanem a maga tapasztalatát osztotta meg kérdésében. Szerinte nagyon sok katolikus hívő számára nem adatott meg a lehetőség a szinódus első ülésszaka előtt – hiába kérte ezt Ferenc pápa –, hogy kifejthessék gondolataikat.

Nem tudjuk, melyik országban miként valósult meg a lokális szakasz, de az nyilvánvaló, hogy Magyarországon erősen korlátozva voltak a hívek a bekapcsolódásra. E sorok írásakor még néhány napig kitölthető a megujul.hu szinódushoz kapcsolódó felmérése, de máris tudunk néhány érdemi reakciót idézni.

„A szinódus előkészítésében részt venni a lakóhelyem szerinti egyházmegyében nem igazán volt lehetőség, úgy tűnik, a püspökség saját hatáskörében intézte, szélesebb információgyűjtés nélkül.”

„Itthon az eddigi felmérések többségénél azt láttam, hogy azokat kérdezték, akikben biztosak lehettek, hogy azt válaszolják, amit hallani szeretnének. A periférián élőket alig.”

„Sajnálom, hogy az egyházmegyében, ahová tartozom, nem vonták be a hívőket az első lépésbe.”

„Sajnos egyházmegyénkben a megyéspüspök a szinódus ügyét nem tartotta fontosnak, egyházmegyei és így plébániai szinten semmilyen kérdőív nem került kiadásra és a vélemények begyűjtésére!”

„Nem vettem részt a folyamatban, mert egyszerűen nem volt pont, ahol bekapcsolódhatnék. Bizonyára a periférián mozgok, azért nem. Pedig nagyon megörültem, amikor meghallottam egy misén, hogy ez lesz.”

„A templom, ahova járok, nem plébániatemplom – nem tudom, hogy emiatt volt-e, de a szinodalitás konkrétan egyszer sem került elő sem a prédikációban, sem a hirdetésekben, sem egyéb fórumon (hetente többször járok misére, úgyhogy biztosan nem arról van szó, hogy elkerülte a figyelmemet). A saját templomi közösségemtől függetlenül is az az érzésem, hogy a magyar katolikus egyház általánosságban elmismásolta a hívek bevonását a szinodális folyamatokba.”

Grech bíborosnak igaza volt: most kezdődik a szinodális folyamat legizgalmasabb szakasza, amikor kiderül, hozott-e érdemi változást az a négy hét a szinódusi résztvevők hozzáállásában. Ha igen, akkor

nagyon aktív, minden magyar katolikust együtthaladásra, egymásra figyelésre invitáló eszmecserének, össznemzeti párbeszédnek lehetünk tanúi

a következő hónapokban.